Voortaan digitale woonstcontroles in Zemst

Het gemeentebestuur en de politiezone Kastze hebben software aangekocht om de woonstcontrole volledig te digitaliseren. In 2019 werden er in Zemst zo’n 1 500 controles uitgevoerd. Met de nieuwe mobiele toepassing wordt het papierwerk dat hiermee gepaard gaat, overbodig.

Bij elke adreswijziging die een burger aangeeft, moeten de wijkagenten een woonstcontrole uitvoeren. Dit is ook het geval voor burgers die afgeschreven worden naar het buitenland en voor ambtshalve schrappingen. Deze extra uit te voeren controles, de vraag naar diepgaandere controles en het belang van de strijd tegen domiciliefraude, verhoogde de noodzaak tot een snellere en efficiëntere uitwisseling van gegevens tussen de wijkagenten en team Burger van de gemeentelijke administratie. Sinds deze week beschikken de agenten over een tablet waarmee ze alle aanvragen voor het uitvoeren van woonstcontroles digitaal ontvangen, afhandelen en meteen kunnen doorsturen naar de gemeente. De software zorgt ook voor een betere opvolging. Zo kan team Burger nu gemakkelijk achterhalen of en wanneer de wijkagent al een (vruchteloze) controle ondernam. Het is pas als de wijkagent is langs geweest en zijn/haar vaststellingen heeft gedaan, dat de adreswijziging definitief is.

Gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020 16.49 uur