Voetwegen, buurtwegen, trage wegen

Wat zijn buurt- en voetwegen?

Buurtwegen zijn officieel erkende wegen vastgelegd in de atlassen der buurtwegen.

Voetwegen zijn ook buurtwegen maar liggen meestal op private terreinen.

Wet op de buurtwegen

De buurtwegen hebben een juridisch statuut dankzij de 'Wet op de buurtwegen' die dateert van 10 april 1841. Veel verder dan de definitie van een openbare doorgang, waarbij de bestemming van belang is, gaat de officiële definitie niet. In het spoor van die wet werden in de jaren 1843-1845 door de gemeenten atlassen van de buurtwegen opgemaakt. Deze atlassen vormen de basis voor een rechtzeker beleid.

In onze gemeente bestaan diverse buurtwegen die werden opgetekend in een atlas der buurtwegen. Voor elke deelgemeente bestaat er een atlas der buurtwegen, die nog steeds van kracht is. Deze atlassen der buurtwegen, alsook de aangebrachte wijzigingen (verleggingen, afschaffingen), kunnen steeds geraadpleegd worden bij team Infrastructuur tijdens de openingsuren.

Je kan deze ook raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Hierbij ook de tabellen uit de verschillende atlassen van onze gemeente met alle wegen.

Elewijt 1 - 13 tabel   Zemst 1- 15 tabel
  14 - 33 tabel     16 - 29 tabel
  34 - 51 tabel     30 - 46 tabel
  52 - 70 tabel     47 - 65 tabel
  71 - 75 tabel     66 - 86 tabel
Eppegem 1 - 12 tabel     87 - 105 tabel
  13 - 31 tabel     106 - 114 tabel
  32 - 50 tabel   Weerde 1 - 17 tabel
  51 - 66 tabel     18 - 35 tabel
          36 - 50 tabel

 
Meer info kan je ook op de website van de provincie Vlaams-Brabant vinden.

Wijzigingen

Elke wijziging (oa. afschaffing, verlegging) aan een buurtweg die opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, moet gebeuren volgens een vastgelegde procedure. Deze procedure is terug te vinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant. Het is uiteindelijk de deputatie van de provincie die over wijzigingsdossiers beslist.

 

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 22 augustus 2019 het rooilijnplan en de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 68 Zemst goedgekeurd.

Openbare onderzoeken

Elk wijzigingsdossier wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Momenteel zijn er geen dossiers lopende.

Project Trage Wegen

De gemeente is in 2012 gestart met de herwaardering van buurtwegen, uitgebreid met andere trage wegen. In 2016 keurde de gemeenteraad de visie goed en ook de provincie keurde het Trage Wegen Plan goed.

Wat is een trage weg?

Een buurtweg in de Atlas, ook gelegen op een perceel in private eigendom, heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk (meestal over een breedte van 1,65 m). In de loop der jaren werden ook nieuwe trage wegen ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe verkavelingen. Ook veldwegen kunnen als trage weg gebruikt worden.

Nut van trage wegen

Trage wegen zijn meestal bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze bieden veilige maar ook aangename verbindingen naar school, werk, het station of het dorpscentrum. 

Tevens dienen ze om landbouwpercelen te ontsluiten.

Daarnaast worden ze vaak recreatief gebruikt. Denk maar aan de vele wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Ideaal om op adem te komen buiten de drukte van steden en het verkeer. 

Trage wegen hebben ook een belangrijke functie bij het behoud van fauna en flora. Heel wat insecten maar even goed kleine dieren en vogels gebruiken deze wegen als hun natuurlijke habitat.

Het Trage Wegen Plan

Het plan kwam tot stand in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers en na het raadplegen van de bevolking. Je kan de kompasnota hier raadplegen.

Het plan bestaat uit:

  • 10 doelstellingen: met alle noden en bezorgdheden erin verwerkt;
  • actielijst: die zegt wat ze met elke trage weg willen doen;
  • prioriteiten lijst: vermeldt de timing.

De acties, prioriteiten en toegankelijkheid zijn te bekijken in Google maps.

Nog niet alle trage wegen zijn open, maar zijn er toch al heel wat mooie. Zin om op pad te gaan? Bekijk hier het overzicht van onze kaartjes, die kunnen op eenvoudig verzoek worden bezorgd.

Enkele afspraken bij het gebruik van trage wegen.

De trage wegen zijn er voor de trage weggebruikers: wandelaars, fietsers, ruiters. Het gemotoriseerd verkeer is uit den boze. 

Heel wat van deze trage wegen lopen ook door landbouwgebied. De akkers en de dieren zijn de broodwinning van de landbouwers. Wij hopen dan ook dat je respect hebt voor de fauna en flora. Lees ook even onze folder.

Met de hond op pad? 

Hondenpoep kan besmet zijn met de parasiet Neospora Caninum. Honden hebben die besmetting eerder opgelopen in een weiland of door het eten van rauw vlees. In de hond plant de parasiet zich voort door eitjes te produceren. Deze eitjes komen met de ontlasting weer naar buiten. Wanneer de hond poept in een weiland waarvan het gras gebruikt wordt als voer voor de koeien kunnen de eitjes de koe besmetten.

Deze besmetting heeft bij het vee vaak grote gevolgen zoals:

  • doodgeboren of verminkte kalveren;
  • vruchtbaarheidsproblemen;
  • verminderde melkgift.

Honden die loslopen in de buurt van koeien zoals in een weiland of op een veehouderij kunnen vervolgens weer eenvoudig besmet worden met de parasiet door bijvoorbeeld contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van de koeien.

Dus: Voorkom dat honden en koeien besmet worden. Laat je hond daarom niet los lopen in weilanden. En wanneer hij daar wel zijn behoefte doet, ruim dit dan op.