Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027. Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023–2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde milieueffectrapportage (MER). Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.