Visie op kasteeldomeinen in Zemst

Zemst telt een aantal waardevolle kasteeldomeinen. Het gemeentebestuur laat voor elf kasteelparken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken.

De bedoeling is om, samen met de eigenaars, een toekomstvisie voor deze parken en domeinen uit te werken die hun waarde als historisch erfgoed en groengebied garandeert en om na te gaan hoe ze een toeristisch-recreatieve rol kunnen spelen in de waardevolle open ruimte in Zemst, met respect voor het private karakter van de meeste kasteeldomeinen. Bij de opmaak van dit plan zullen o.a. de historische context, de landschappelijke waarden, de ecologische structuur en het toeristische, recreatieve en educatieve potentieel van deze parken en domeinen aan bod komen. De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de naam RUP Kasteeldomeinen zal krijgen, zal parallel lopen aan de opmaak van het Beleidsplan Open Ruimte in Zemst (ORIZ).

Ontdek ons erfgoed per fiets
Wie deze zomer al eens zijn erfgoedkennis wil opfrissen, kan dat via de 3K-erfgoedfietsroute. Die loopt o.a. ook langs de kasteeldomeinen. 3K staat immers voor kastelen, kerken en kapellen. Let op: dit zijn private domeinen, de nodige info staat telkens op een bordje op het openbaar domein.

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 14.40 uur