Visie BOA-decreet

We gaan verder aan de slag om alle informatie die we ontvangen uit bevragingen te vertalen naar een concreet advies waar we onze visie en bijhorende actiepunten voorstellen aan het lokaal bestuur.