Vierentwintig prioritair te bouwen IBA’s in 2020

De gemeente organiseert in samenwerking met Aquafin een collectieve plaatsing en beheer van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s). In 2020 zullen er vierentwintig IBA’s geplaatst worden.

Zoals de gemeenteraad eerder besliste, zal de gemeente Zemst instaan voor de bouw van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s) onder collectief beheer. Dit voor alle eigenaars die daar volgens het zoneringsplan van de VMM toe verplicht zijn. De plaatsing van de IBA’s wordt gespreid over enkele jaren, aan een tempo van vijfentwintig per jaar. Het college van burgemeester en schepenen stelde de lijst vast voor vierentwintig prioritair te bouwen IBA’s in 2020. De betrokken eigenaars worden per brief op de hoogte gebracht en krijgen bezoek van een deskundige van Aquafin (aangesteld door de gemeente) om de plaatsing van de IBA en de aanpassingswerken op privaat domein te begeleiden.

Gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020 16.42 uur