herstelling Vekestraat t.h.v. Kasteelstraat

In de Vekestraat is een verzakking opgetreden in het wegdek ter hoogte van de zijtak met de Kasteelstraat. De herstellingswerken aan het wegdek zijn inmiddels uitgevoerd.

De oorzaak van de verzakking is te wijten aan een beschadiging van een huisaansluiting ter hoogte van het openbaar domein. Een bijkomende herstelling van de huisaansluiting is noodzakelijk.