Verzakking Oude Tervuursesteenweg

Er is een ernstige verzakking van het wegdek vastgesteld ter hoogte van Tervuuursesteenweg 102. Deze verzakking is enige tijd geleden ontstaan door waterinsijpeling als gevolg van een defecte riolering.

Oorspronkelijk was gepland om nu een tijdelijke herstelling uit te voeren en dit probleem definitief te herstellen tijdens de voorziene wegeniswerken die volgend jaar zullen aanvangen.

Echter gezien de ernst van het probleem, hebben we besloten om de herstelling zo spoedig mogelijk uit te voeren en is er inmiddels al een aannemer aangesteld.

Bereikbaarheid

Om de veiligheid van de weggebruikers niet in gevaar te brengen werd er aan de verzakking verkeerssignalisatie geplaatst.

Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer kunnen te allen tijde blijven passeren ter hoogte van de verzakking. We vragen wel om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.

Opvolging van de situatie

We blijven de situatie nauwgezet opvolgen en zullen je verder informeren van zodra exact geweten is wanneer de herstellingswerkzaamheden van start zullen gaan.

Graag zouden we je willen bedanken voor jouw begrip voor de tijdelijke hinder.