Verzakking - herstellen verzakking Beekstraat t.h.v. Waenrodehof

Recent is er een verzakking opgetreden in het wegdek van de Beekstraat.

Er werd reeds een cameraonderzoek van de riolering uitgevoerd om de oorzaak van de verzakking op te sporen.

De verzakking bevindt zich ter hoogte van de aansluiting van het bestaande wegdek met het nieuw aangelegde gedeelte van de Beekstraat. Eén en ander brengt met zich mee dat er moet uitgemaakt worden wie de aansprakelijke is voor deze schade, de aannemer of de gemeente. Daartoe heeft zowel de aannemer als de gemeente een expertisebureau aangesteld om de aansprakelijkheid te bepalen.

Als de aannemer aansprakelijk is zal zijn verzekeraar moeten tussenkomen, als de gemeente aansprakelijk is zullen de herstellingen moet uitgevoerd worden op haar kosten. De gemeente is als overheid gehouden tot het voeren van een aanbestedingsprocedure voor het aanduiden van een aannemer voor de herstelling.

We willen het resultaat van de expertise niet afwachten om deze aanbestedingsprocedure op te starten zodanig dat, als de gemeente zelf moet instaan voor de herstelling er niet te veel tijd verloren gaat tussen expertise en aanvang van de herstellingswerken.

Om veiligheidsredenen wordt de Beekstraat, in de zone rond de verzakking, afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer op Waenrodehof kan nog doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig wel nog door.

Ondertussen doen wij de nodige voorbereiding om de herstellingswerken zo spoedig mogelijk te laten starten.