Verwarmingsfonds

Voor je factuur van huisbrandolie, lamppetroleum en bulppropaangas kan je een tussenkomst aanvragen.

Voor wie?

De sociale dienst zal bekijken of je al dan niet in aanmerking komt. Je kan hiervoor informeren aan het onthaal voor een afspraak.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, onvoldoende inkomen hebt of in een collectieve schuldenregeling zit.

De factuur mag maximum 60 dagen oud zijn.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inkomen
  • Factuur aankoop petroleum of stookolie