Vervoerregio Vlaamse Rand

Gemeente¬†Zemst maakt sinds 2018 deel uit van de vervoerregio Vlaamse Rand. Deze vervoerregio omvat quasi volledig de randgemeenten rond Brussel en strekt zich uit naar het landelijk gebied tussen de hoofdstad en de omringende centrumsteden zoals Aalst en Mechelen. Bijgevolg is het een divers gebied met een meer stedelijke rand rond Brussel, met Vilvoorde en Halle als steden, en een meer landelijk gebied daarbuiten. De regio omvat 33 gemeenten. Samen tellen ze zo’n 606.000 inwoners, 155.000 leerlingplaatsen en genereert de regio 265.000 arbeidsplaatsen.

Daarbovenop kent de regio heel wat druk door de nabijheid en aantrekkingskracht van Brussel en omliggende Vlaamse en Waalse steden. Vele regionale infrastructuren doorkruisen de regio: van autosnelwegen, tot vele spoorlijnen en kanalen alsook fietssnelwegen. Deze genereren zowel bestemmings- al doorgaand verkeer wat voor een bijko­mende druk legt op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de Vlaamse Rand.

De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan.

Schrijf mee aan het regionaal mobiliteitsplan!

Momenteel maakt deze vervoerregio een visie op voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse rand. Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag uw ideeën. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio. Alvast bedankt voor uw deelname! Samen schrijven we een mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand!

Geef voor eind januari 2021 uw mening!