Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Vlaamse Rand

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van een Regionaal Mobiliteitsplan. Dit plan werd door de lokale besturen, samen met de verschillende Vlaamse mobiliteitspartners (MOW, AWV, De Lijn, De Werkvennootschap, Vlaamse Waterweg) opgesteld. Ook andere partners werden betrokken, zowel op Vlaams als provinciaal niveau. Uiteraard werden de mobiliteitsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang. Mobiliteit stopt ook niet aan gewestgrenzen.

Doel van ons Regionaal Mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer.

In tweede orde werken we ook op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren.

Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold.

Het openbaar onderzoek is afgerond op 29 juli 2023. 

Kom meer te weten over het regionaal mobiliteitsplan via volgende links: geoportal.swecobelgium.be/portal/apps/storymaps/stories/4fe277919bf048c7a0ca4ad4d3f1849b

www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-rand#informatieve-website-op-maat-over-het-regionaal-mobiliteitsplan