Vermijd hinderlijk parkeren, vermijd onnodige frustraties

Niets vervelender dan een verkeerd geparkeerde wagen die de vlotte doorstroom van het verkeer hindert. Dit kan heel wat frustraties opwekken bij andere weggebruikers. Vermijd het dus zoveel mogelijk!

De Wegcode omvat duidelijke regels rond parkeren. Het verkeersreglement stelt bijvoorbeeld dat het verboden is om een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op plaatsen waar het een gevaar zou kunnen vormen voor andere weggebruikers of waar het onnodige hinder kan veroorzaken. Bijvoorbeeld parkeren op verhoogde bermen en op minder dan vijf meter van kruispunten. Bovendien is het ook verboden om te parkeren (kort stilstaan mag wel) op plaatsen waar de vrije doorgang op de rijbaan minder dan drie meter breed zou worden, om de doorgang van hulpdiensten te waarborgen.

Merk je hinderlijk parkeren op?

Kaart dit op een vriendelijke manier rechtstreeks aan bij de betrokkene. Het gebeurt dat die zich niet bewust is van de overlast die zijn of haar geparkeerde voertuig veroorzaakt. Een vriendelijk signaal kan dan het verschil maken. Je kan hinderlijke situaties ook melden bij politiezone KASTZE via het nummer 02 759 78 72.

Uitgangspunt blijft: wees hoffelijk in het verkeer en toon respect voor andere weggebruikers en het openbaar domein.

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2024 11.37 uur