Verlenging geldigheidsduur horeca-Z-cheques

Geldigheidsduur horeca-Z-cheques verlengd

De horeca-Z-cheques die in de zomer van 2020 werden uitgegeven zijn normaalgezien geldig tot 30 april 2021. Omdat horecazaken nog steeds moeten gesloten blijven, verlengt gemeente Zemst de geldigheid van de horeca-Z-cheques tot 31 december 2021.

Net voor de zomer van 2020, toen horecazaken de deuren opnieuw mochten openen na de eerste opgelegde sluiting, gaf gemeente Zemst een serie van 2000 horeca-Z-cheques van elk € 10 uit. Bedoeling was om met deze cheques onze plaatselijke horeca te steunen bv. via verenigingen of geschenkbonnen. Helaas kwam er een tweede coronagolf waardoor de horeca in het najaar opnieuw de deuren moest sluiten. Door het oprukken van de Britse variant van het virus is er jammer genoeg nog steeds geen zicht op een heropening. Om er alsnog voor te zorgen dat de horeca-Z-cheques bij onze Zemstse horecazaken terechtkomen, verlengt gemeente Zemst de geldigheidsduur tot 31 december 2021. Concreet betekent dit dat horeca-uitbaters en bezitters van horeca-Z-cheques de uiterste geldigheidsdatum die op de cheques gedrukt staat (30 april 2021 – zie afbeelding), mogen negeren en lezen als ’31 december 2021’.