Verkiezingen zondag 9 juni 2024

Praktisch

Wanneer kan je stemmen?

Stemmen kan op zondag 9 juni tussen 8 en 16 uur.

Waar kan je stemmen?

Je ontvangt een oproepingsbrief met vermelding van de locatie waar jij mag stemmen. Dat is in één van deze zes locaties:

 • Zemst: Sporthal Zemst – Schoolstraat 13
 • Zemst-Laar: GBS De Pimpernel – Spiltstraat 274
 • Eppegem: GBS De Waterleest – Waterleestweg 20
 • Weerde: d’ Oude School – Damstraat 49
 • Hofstade: Ontmoetingscentrum – Zemstesteenweg 15
 • Elewijt: GBS De Regenboog - Molenveld 26

Hoe kan je stemmen?

Je stemt digitaal via een computer in het stemlokaal dat je toegewezen krijgt. Je ontvangt je oproepingsbrief via de post en een duplicaat via Mijn Burgerprofiel en/of eBox. Vind je je oproepingsbrief niet? Op het gemeentehuis kan je op de dag zelf een duplicaat verkrijgen, van 8 tot 16 uur.

Oproepingsbrief

In de week van 27 mei 2024 krijg je een oproepingsbrief via de post. Je ontvangt de oproepingsbrief ook digitaal aIs je eBox geactiveerd is. 

Je hebt jouw oproepingsbrief niet ontvangen?

 • Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij jouw gemeente. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

 • Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.
 • Contacteer jouw gemeente voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen jouw identiteitskaart verloren?

 • Bij diefstal of verlies van jouw identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).
 • De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Toegankelijkheid en aangepaste voorzieningen

Alle kieslocaties zijn te bereiken:

 • te voet
 • per fiets
 • met de wagen
 • met het openbaar vervoer
 • er zijn parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een beperking.

Vervoer naar het stemlokaal voor rolstoelgebruikers

Voor de verkiezingen van 9 juni biedt provincie Vlaams-Brabant vervoer naar het stemlokaal aan voor rolstoelgebruikers. De Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer (MAV) Vlaams-Brabant coördineert de aanvragen van personen die een beroep willen doen op aangepast vervoer. Zij werken hiervoor samen met verschillende partners.

Wil je hier gebruik van maken? Reserveer dan tijdig, want de capaciteit is beperkt. MAV Vlaams-Brabant is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur op het gratis nummer 0800 26 990 of via mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be.

Kieslocatie

Elke kieslocatie beschikt over volgende voorzieningen:

 • een goed begaanbaar pad naar de kieslocatie. De ingang staat duidelijk aangegeven. 
 • stoelen voor wachtende kiezers
 • één rolstoeltoegankelijk stemhokje met aangepaste voorzieningen: 
  • vergrootglas (te vragen aan de voorzitter)
  • stoel
  • instructies met pictogrammen
 • indien nodig mag je een begeleider naar keuze meenemen in het stemhokje. Vraag hiervoor toestemming aan de voorzitter.
 • begeleiding door een assistentiehond is steeds toegestaan

Op alle locaties

 • bevinden alle stembureaus zich op het gelijkvloers
 • is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig

Hulp in het stemlokaal

Als je door een (tijdelijke) fysieke beperking niet alleen naar het stemhokje kan gaan of je niet alleen kan stemmen, dan mag je je, met toestemming van de voorzitter van het stembureau, laten vergezellen of bijstaan door een persoon van jouw keuze. Als het nodig is, kan een lid van het stembureau worden aangewezen om je bij te staan.

Om alle kiezers vlot te laten deelnemen aan de verkiezingen, wordt de toegankelijkheid van de stemlokalen voorzien door onder meer een aangepast stemhokje, voorbehouden parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid van de stemlokalen.

Wie mag stemmen?

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Opgelet: Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen verplicht moeten stemmen voor het Europees Parlement.

Als Europees burger kan je enkel je stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Je moest je wel eerst inschrijven op de kiezerslijst.
De periode voor deze inschrijving is verlopen. Nu kun je je dus niet meer inschrijven.

Is stemmen verplicht?

Als Belg ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen op 9 juni 2024:

 • Vanaf 16 jaar voor Europese verkiezingen
 • Vanaf 18 jaar voor Vlaamse en federale verkiezingen

Ook voor andere EU-burgers die zich hebben ingeschreven geldt de stemplicht vanaf 16 jaar.

Volmacht bij afwezigheid

Voor de verkiezingen van juni 2024 geldt de stemplicht. Kan jij op die dag echt niet gaan stemmen?
Dan kan je volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats je stem uit te brengen.

In welke gevallen mag je een volmacht geven?

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je dokter vult veld II op het formulier in.
Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland). Je werkgever vult veld II op het formulier in.

Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen. De directie van de instelling vult veld II op het formulier in.
Je bevindt jezelf in een toestand van vrijheidsberoving door een rechterlijke maatregel. De bevoegde van de penitentiaire instelling vult veld II op het formulier in.
Je kan niet stemmen door een activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging. De organisatie van de activiteit vult veld II op het formulier in.
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. De burgemeester of zijn afgevaardigde vult veld II op het formulier in op basis van bewijsstukken of een verklaring op eer.
Je bent zelfstandige. De burgemeester of zijn afgevaardigde vult veld II op het formulier in op basis van bewijsstukken of een verklaring op eer.

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan volmacht geven aan elke andere kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als jij
(als volmachtgever). Dit betekent dat je bv. als meerderjarige geen volmacht kan geven aan een 16- of 17-jarige aangezien die enkel kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Let wel: de volmachtkrijger mag slechts één volmacht hebben en deze kiezer zal moeten gaan stemmen in het stembureau waar jij, volmachtgever, normaal had moeten gaan stemmen.

Wat moet je als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet je het volmachtformulier invullen.
Dat kan op 2 manieren:

 1. Je kan het document via deze link downloaden en invullen. Bezorg dit aan de volmachtkrijger die het formulier ingevuld en ondertekend moet meenemen op de dag van de verkiezingen.
 2. of je kan een volmachtformulier verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Dit bezorg je aan de volmachtkrijger.

Wat moet je als volmachtkrijger doen?

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau; vervolgens in het stembureau waar de volmachtgever normaal had moeten stemmen. Om de volmacht te kunnen gebruiken, moet je volgende documenten voorleggen:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
 • Je eigen oproepingsbrief, die zal worden afgestempeld met heeft per volmacht gestemd.
 • De eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn aan de volmachtgever zijn/haar oproepingsbrief te vragen. Je hebt dat document niet nodig om te stemmen, maar er staat op vermeld in welk stembureau je de volmachtstem moet gaan uitbrengen.

Wat als je geen volmacht wil geven?

Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je:

 • het bewijs van afwezigheid (doktersbriefje, attest werkgever …) ons vooraf nog bezorgen.
 • het bewijs op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar je moet gaan stemmen.
 • achteraf een brief schrijven naar de Vrederechter (Luchthavenlaan 4 - 1800 Vilvoorde) met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen. Noteer in de brief je persoonsgegevens en het stembureau waar je moest gaan stemmen. Voeg er ook bewijsstukken bij.

Meer info kan je vinden op deze website.

Voor de verkiezingen van oktober 2024 geldt geen stemplicht. Als je niet kan gaan stemmen op die dag, maar toch een stem wil uitbrengen, kan je ook werken met volmacht. Hierover volgt later meer info.

Documenten

Om de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 9 juni 2024 rustig en ordelijk te laten verlopen vaardigde de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, een politiebesluit uit. Dat kan je onderaan deze pagina downloaden.

De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van juni liggen officieel vast. Onderaan deze pagina kan je de lijsten terugvinden voor het Europees Parlement, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (federaal) en voor het Vlaams Parlement.

FAQ verkiezingen 9 juni 2024

Veel gestelde vragen over de verkiezingen kan je terugvinden op de website van de federale overheid.