Verkeersleefbaarheid in Zemst: 8 krachtlijnen

Op donderdag 18 februari 2021 stelde studiebureau Vectris het verkeersleefbaarheidsplan Zemst voor tijdens de openbare gemeenteraadscommissie.

145 Zemstenaars engageerden zich in 2019 en 2020 om dit plan mee vorm te geven. Het verkeerleefbaarheidsplan is dus het resultaat van een gezamenlijke denkoefening. Concreet werden er 8 krachtlijnen vooropgesteld:

  1. De onmiddellijke schoolomgeving moet kindvriendelijk en autoluw zijn.
  2. Verblijfsgebieden worden afgebakend waarin de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de leefbaarheid. Zone 30 wordt er de norm zodat de fietser veilig en comfortabel de weg kan delen met voertuigen.
  3. De centrumgebieden worden beter herkenbaar gemaakt, met aangepast materiaalgebruik, ontharding waar mogelijk en meer kansen voor ontmoeting.
  4. Er wordt een fijnmazig netwerk voor voetgangers gerealiseerd, met de nodige aandacht voor veilige oversteekplaatsen.
  5. Er wordt een fijnmazig netwerk voor fietsers gerealiseerd, met de nodige aandacht voor leesbare voorrangsregels voor elke wegbestuurder.
  6. In overleg met De Lijn en NMBS wordt gestreefd naar een goede combi-mobiliteit, zodat iedereen beter toegang zou kunnen hebben tot het openbaar vervoer.
  7. Voor de auto blijft alles bereikbaar, maar niet altijd via de kortste weg.
  8. Het verkeersleefbaarheidsplan wordt op een slimme en waar mogelijk participatieve manier uitgerold en geëvalueerd.

Bedoeling is te evolueren naar een beter evenwicht tussen verblijfskwaliteit en bereikbaarheid in Zemst. In een volgende stap wordt bekeken hoe de 8 krachtlijnen kunnen vertaald worden naar concrete acties en wanneer die kunnen uitgevoerd worden.

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021 12.50 uur

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.