Verhaalbelasting op verwerving wegbedding

Deze belasting is verschuldigd door de perceeleigenaar om de kosten van uitrustingswerken zoals de aanleg en verbetering van wegen, riolen, voet- of fietspaden, terug te vorderen. De te betalen belasting is gelijk aan de prijs voor het verwerven van de noodzakelijke oppervlakte, vermeerderd met de kosten die nodig zijn om de uitrustingswerken uit te voeren.

Het is mogelijk dit in jaarlijkse schijven te betalen over maximaal 10 jaar.