Verenigingengids Zemst: registratie

Privacyverklaring in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (ook wel ‘GDPR’ genoemd)

Ik geef mijn expliciete toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te laten verwerken door het gemeentebestuur Zemst. Je persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van je aanvraag. Deze verwerking is nodig om de goede afhandeling te kunnen garanderen ; een minimale tijdelijke gegevensoverdracht aan derden of organisaties die betrokken zijn bij deze dienstverlening kan noodzakelijk zijn. Na inschrijving behoud je het recht op inzage van je persoonsgegevens en op verbetering of verwijdering ervan. Je kan klacht indienen tegen elke verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verstrekte gegevens zullen tot een jaar na afhandeling van uw aanvraag bewaard worden.

Velden met * zijn verplicht.