Natuurpunt Zemst

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.  Het grootste deel van de werking wordt gedragen door lokale vrijwilligers.  Natuurpunt heeft 160 plaatselijke afdelingen die doorgaans meerdere werkgroepen hebben. Zo is er dus ook een afdeling actief in Zemst.

Zoals elke afdeling van Natuurpunt draait ook die van Zemst rond vier grote pijlers die in de missie van Natuurpunt opgenomen zijn.

Maandelijks kan je bij ons, onder het luik natuureducatie, aan heel wat activiteiten deelnemen, van cursussen tot geleide wandelingen.

De tweede poot van onze werking, natuurstudie, wordt ingevuld door het jaarlijks opvolgen van het amfibieënbestand in heel wat poelen in onze gemeente.  Ook trekken we er regelmatig op uit om ten velde aan natuurstudie te doen of om de evolutie van de Zemstse natuurgebieden op te volgen.

De derde pijler is wegen op het beleid. Door onze vertegenwoordiging in de Milieu-Advies-Raad (MAR) en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) proberen we onze stempel te drukken op het beleid van de gemeente.

De vierde en laatste poot van onze werking is natuurbeheer.  We beheren heel wat hectares natuur in onze gemeente.  Van kleine hooi- en weilandjes tot kleine en grotere bosgebieden.  Parel aan de Zemstse kroon is het prachtige natuurgebied Wormelaar/Dalemansbos.  Voor het beheer daarvan kunnen we beroep doen op een grote groep van vrijwilligers die elke donderdag in één van onze gebieden aan de slag is.  Voor het maaien en hooien werken we samen met lokale landbouwers.  Een samenwerking die voor iedereen loont.

Contact

Mark Vermeulen

Voorzitter

Mark Vermeulen

Secretaris

Tom Van Doren

Adres
Humbeeksebaan 121 , 1980Zemst-Laar
GSM
0473/236000
E-mail
tom.vandoren@gmail.com