Verdeling mondmaskers

Er is ondertussen een eerste levering van mondmaskers aangekomen in België.

Van hogerhand werd beslist om de verdeling als volgt aan te pakken:

  • de pre-triage centra
  • de ziekenhuizen
  • de eerste lijnsdiensten (woonzorgcentra, thuisverpleging en technische thuishulp)
  • een strategische reserve

De eerstelijnsdiensten (woonzorgcentra, thuisverpleging en technische thuishulp) worden hieromtrent geïnformeerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De ziekenhuizen, huisartsen (pre-triagecentra) en ambulancediensten worden geïnformeerd door de FOD Volksgezondheid.

De gemeente is niet betrokken bij de verdeling en heeft geen mondmaskers ter beschikking!

Gepubliceerd op vrijdag 20 maart 2020 15.43 uur