Veilige en uniforme schoolomgevingen: begeleiding door Voetgangersbeweging vzw

Herkenbare schoolomgevingen, die nog aantrekkelijker en veiliger zijn voor stappers en fietsers. Daar wordt dit najaar werk van gemaakt in Zemst, onder begeleiding van de Voetgangersbeweging vzw.

De begeleiding door Voetgangersbeweging vzw - onder de noemer Schoolomgeving 2.0 - bestaat uit een vooronderzoek en een terreinbezoek aan de 8 schoolomgevingen. Hieruit volgen dan adviesrapporten per schoolomgeving rond het wegwerken van knelpunten en opportuniteiten voor vergroening en beweging. Voor deze aanpassingen kan de gemeente rekenen op Vlaamse subsidies voor de aanpak van schoolomgevingen. Dit traject loopt parallel aan de opmaak van verkeersleefbaarheidsplannen in Zemst, waarbij voorstellen zullen worden gemaakt voor ruimere zones 30. Binnen deze zones 30 zijn er de schoolomgevingen met een eigen problematiek, onder meer gekenmerkt door hinderlijk kort parkeren. Het is zaak om het parkeren op afstand te laten verlopen, en de laatste meters naar de schoolpoort veilig en aantrekkelijk te laten verlopen voor kleine stappers en fietsers.

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019 16.15 uur