Veerdienst Humbeek-Sas van start op 30 januari

Vanaf woensdag 30 januari zal een veerdienst voetgangers en fietsers overzetten ter hoogte van de brug Humbeek-Sas.

De Vlaamse Waterweg nv start komende woensdag 30 januari met een veerdienst in Humbeek-Sas. Met die aanzienlijke investering komt de waterwegbeheerder tegemoet aan de vele vragen van lokale bewoners, die het door het recente scheepsongeval op het zeekanaal Brussel-Schelde vermoedelijk voor enkele maanden zonder brug moeten stellen. Deze situatie is gelet op de afstand van de voorziene omleidingen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers erg vervelend. Om de hinder tot een minimum te beperken voorziet De Vlaamse Waterweg nv bij wijze van noodoplossing een veerdienst die op gezette tijden de beide oevers zal verbinden.

De veerdienst zal van start gaan komende woensdag 30 januari. De op- en afstapplaatsen zijn daarbij voorzien ter hoogte van de Lourdesgrot op de linkeroever (kant Westvaartdijk) en op de andere oever langs de Oostvaartdijk richting Zemst. De veerdienst zal elke dag operationeel zijn van 6 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds en dit telkens op het uur en het half uur. Op weekdagen van 7 tot 9 uur en van 15.30 tot 17.30 uur zal de veerdienst ten behoeve van pendelaars en schoolgaande jeugd bovendien continu varen.

Uiteraard zijn deze diensturen onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden (mist, storm, ijsgang...) en kunnen ze worden gewijzigd in functie van vraag en aanbod of om de openbare veiligheid te verzekeren.

Gepubliceerd op dinsdag 29 januari 2019 17.11 uur