Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege het vast bureau. De burgemeester is de voorzitter.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor. Het voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit en oefent ook de bevoegdheden uit die zijn toevertrouwd door de raad voor maatschappelijk welzijn of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen.

Het vast bureau is onder meer uitdrukkelijk bevoegd voor:

 • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW;
 • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid;
 • het financieel beheer;
 • daden van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • het goedkeuren van de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
  die past binnen het begrip dagelijks bestuur of nominatief in het budget is opgenomen;
 • het gunnen van overheidsopdrachten.

Het vast bureau is een collegiaal orgaan en neemt dus de beslissingen, individuele leden hebben geen beslissingsbevoegdheid.

Je kan elke week de besluitenlijsten raadplegen via onderstaande knop.

Besluitenlijst

Samenstelling

 • Veerle Geerinckx N-VA

  voorzitter

  Contactgegevens

  Adres
  Damstraat 81/A000, 1982Zemst-Weerde
  GSM
  0479 36 09 14
  tel.
  015 61 88 83
  E-mail
  veerle.geerinckx@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Algemeen beleid, veiligheid, Erfgoed & archeologie, communicatie & participatie, Intergemeentelijke samenwerking & externe relaties, evenementen & feesten en juridische zaken

  Zitdag

  Op afspraak

 • Greta Lauwers VLAM

  eerste lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Vredelaan 39, 1982Zemst-Weerde
  tel.
  015 61 52 09
  E-mail
  greta.lauwers@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Ruimtelijke ordening & stedenbouw, woonbeleid, dierenwelzijn, kerkfabrieken & erediensten, begraafplaatsen, personeel en patrimonium

  Zitdag

  Op afspraak

 • Dirk Van Roey N-VA

  tweede lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Hofstadeveld 22, 1981Zemst-Hofstade
  GSM
  0478 53 00 23
  E-mail
  dirk.vanroey@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Mobiliteit, openbare werken, trage wegen, lokale economie, toerisme en BIN's

  Zitdag

  Op afspraak

 • Kathleen Goovaerts N-VA

  derde lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Sweynbeerstraat 19, 1982Zemst-Elewijt
  GSM
  0495 28 89 69
  E-mail
  kathleen.goovaerts@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Cultuur, bibliotheek, senioren, jubilarissen, buurtwerking, kinderopvang, vrijwilligersbeleid

  Zitdag

  Op afspraak

 • Tim Borteel Vooruit

  vierde lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Spiltstraat 307, 1980Zemst
  GSM
  0478 35 03 81
  E-mail
  tim.borteel@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Sport, recreatie, jeugd, financiën en verzekeringen

  Zitdag

  Op afspraak

 • Joeri Van den Brande Groen

  vijfde lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Grimbergsesteenweg 184, 1980Zemst-Eppegem
  GSM
  0486 86 91 09
  E-mail
  joeri.vandenbrande@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  Milieu, landbouw, energie, internationale solidariteit, onderwijs en digitalisering

  Zitdag

  Op afspraak

 • Joke Bruggeman

  algemeen directeur

  Contactgegevens

  tel.
  015 61 88 97
  E-mail
  joke.bruggeman@zemst.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje