Vacature bij Regionaal Landschap Branbanste Kouters

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. Samen met overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,… zetten ze acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via natuureducatie, natuurrecreatie, en gerichte communicatie werken ze aan het draagvlak voor natuur en landschap van de Brabantse Kouters.

Het team van RLBK bestaat uit 15 gedreven medewerkers. Landschapsarchitecten, biologen, bio-ingenieurs, erfgoedexperten, educatie- en communicatiemedewerkers zetten zich samen in voor een kwaliteitsvol landschap. Ze besteden daarbij ook bijzondere aandacht aan de verbinding van de inwoners met het landschap in de Brabantse Kouters.

RLBK zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een projectmedewerker Blue Deal.

Meer informatie vind je in de bijlage hieronder en op de website van RLBK.