Uitbreiding zone 30 schoolomgeving Spiltstraat

In september wordt de zone 30 aan de schoolomgeving in de Spiltstraat uitgebreid. De rest van de Spiltstraat wordt volledig zone 50.

Door de verscheidenheid van snelheidszones in de Spiltstraat, en het wisselen tussen zones 30, 50 en 70, is het voor automobilisten niet altijd eenvoudig om de geldende snelheidsbeperking te kennen en hun snelheid correct aan te passen. Op advies van de gemeentelijke Verkeerscel wordt de leesbaarheid van de weg verhoogt door de snelheidszones sterk te vereenvoudigen: 30 km/u in de schoolomgeving en 50 km/u in de rest van de Spiltstraat.
De ouderraad van gemeenteschool De Pimpernel stelde de uitgebreide zone 30 voor. De Verkeerscel trad het voorstel bij en adviseerde meteen ook de reeds vermelde vereenvoudiging in de rest van de straat.
Door de uitbreiding van de zone 30 aan de school wordt vermeden dat er vanaf het kruispunt met de Humbeeksebaan snelheid wordt gemaakt, waarna weer moet worden geremd. Ook het stukje Spiltstraat zonder fietspad zal binnen de verlengde zone 30 vallen. In de huidige situatie is politionele handhaving van de zone 30 erg moeilijk omdat de zone (te) kort is. Dit probleem zal dus de wereld uit zijn.

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 15 uur