Trajectbegeleiding

Naast allerhande financiële steunen kan je op de sociale dienst ook terecht voor begeleiding in je zoektocht naar werk.

De maatschappelijk werker maakt samen met jou een CV op en kijkt welke plaatsen van tewerkstelling in aanmerking komen. Als je leefloon krijgt kan je eventueel een tewerkstelling starten via de Tijdelijke Werk Ervaring (TWE) in samenwerking met de VDAB. Een TWE duurt maximaal 2 jaar, de periode dat je effectief moet werken is afhankelijk van je leeftijd. De andere tijd besteden we aan sollicitatietraining, een opleiding, een zoektocht naar werk, ...

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de VDAB.

Indien je interesse hierin hebt, kan je jouw vraag stellen aan de sociale dienst.