Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) is een document dat aangemaakt wordt als een inwoner van Zemst een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

Voor wie?

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Procedure

De persoon die borg staat, komt naar het gemeentehuis met het ingevulde document 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis). 

Maak een afspraak en kies voor 'wettigen van handtekening'.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Ingevulde bijlage 3bis
  • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, indien nodig