Welzijn

De ambtenaar Welzijn zorgt voor:

  • secretariaat Welzijns- en Gezondheidsraad;
  • secretariaat Platform personen met een beperking;
  • lokaal sociaal beleid;
  • gelijkekansenbeleid;
  • premies en toelagen;