Secretariaat & Archief

Het team Secretariaat staat in voor:

  • het voorbereiden en afhandelen van de agenda’s van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
  • de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
  • informatie over lokale economie (wekelijkse rustdag, vestigingswet, standplaatsen openbaar domein, markten, handelsbeurzen, machtigingen ambulante handel, toegang tot de dienstverlenende intellectuele beroepen);
  • informatie over de gemeente (stratenplan, stickers, politiereglement, ...).

en vind je terug op de tweede verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij het Onthaal.

Bij team Archief kan u terecht voor raadpleging* van:

  • De gemeentearchieven van de deelgemeenten vóór de fusie: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst (tot ca. 1977).
  • Het gemeentearchief van Groot-Zemst na de fusie (vanaf ca. 1978).
  • De bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand van Zemst en deelgemeenten.
  • Verzamelingen en fotocollecties die verband houden met de geschiedenis van Zemst en deelgemeenten.
  • Literatuur en documentatie in verband met de geschiedenis van Zemst en deelgemeenten.

* Raadpleging van bepaalde archiefstukken kan omwille van technische of juridische overwegingen geweigerd worden. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de archiefdienst.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.