Aankoop & Facilitair Beheer

Team Aankoop beoogt een kostenbesparend beleid te voeren met aandacht voor interne controle, milieu en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door het centraliseren van allerlei aankopen van de verschillende diensten. Zo kunnen grotere hoeveelheden aangekocht worden met betere prijzen.
De taken van Team Aankoop kunnen omschreven worden als:

  • Opvolgen van allerlei contracten
  • Opmaken van bestelbon’s
  • Het opstellen, afsluiten en beheren van overheidsopdrachten (aankopen, leveringen of diensten) en dit volgens de wetgeving
  • Controle op de besteding van de in het budget voorziene kredieten

Team Aankoop vind je terug op de tweede verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij het Onthaal.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.