Aankoop & Facilitair Beheer

Team Aankoop beoogt een kostenbesparend beleid te voeren met aandacht voor interne controle, milieu en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door het centraliseren van allerlei aankopen van de verschillende diensten. Zo kunnen grotere hoeveelheden aangekocht worden met betere prijzen.
De taken van Team Aankoop kunnen omschreven worden als:

  • Opvolgen van allerlei contracten
  • Opmaken van bestelbon’s
  • Het opstellen, afsluiten en beheren van overheidsopdrachten (aankopen, leveringen of diensten) en dit volgens de wetgeving
  • Controle op de besteding van de in het budget voorziene kredieten

Team Aankoop vind je terug op de tweede verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij het Onthaal.