Taxi en VVB

IBP

Individueel bezoldigd personenvervoer

Vanaf 1 januari 2020 treedt het decreet individueel bezoldigd personenvervoer in werking. Vanaf die dag gelden nieuwe administratieve regels (waarvan hieronder enkele opgesomd).

  • De twee huidige vergunningtypes (taxi en VVB) worden vervangen door één generieke vergunning voor de vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.
  • LET OP: bestaande vergunningen taxi en/of VVB blijven geldig voor hun resterende looptijd! Zie verder op deze pagina!
  • (Kandidaat-)exploitanten doen een aanvraag voor een nieuwe vergunning online via de Centaurus2020 applicatie. Deze komt automatisch toe bij het gemeentebestuur voor verdere behandeling.
  • Sinds 1 juli 2020 moeten alle chauffeurs een bestuurderspas hebben (ook chauffeurs die rijden voor een exploitant met een vergunning van voor 1 januari 2020).
  • De exploitant en de chauffeurs moeten Nederlands spreken.

Meer info op deze pagina.

Het gemeentebestuur van Zemst heeft geen gemeentelijk reglement IBP opgesteld omdat het decreet en het besluit van de Vlaamse regering ter zake voldoende juridische grond bieden. Zemst legt dus geen aanvullende regels op. 

Vergunningen afgegeven voor 1 januari 2020

Taxi en/of VVB

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Zij kunnen ook beslissen om hun vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment van keuze over te stappen naar nieuwe vergunning.