Taalstimulerende initiatieven voor jong en oud(er)!

Het gemeentebestuur zet verder in op oefenkansen Nederlands voor inwoners en wil jong en oud(er) aanmoedigen om hun taal verder te verbeteren. Daarom worden ook in het volgende schooljaar enkele taalinitiatieven verdergezet.

Taalrugzak in het eerste leerjaar

Al twee schooljaren biedt de gemeente taalrugzakjes aan aan de eerste leerjaren van de Zemstse lagere scholen. Deze taalrugzak gaat elke week met een ander kindje mee naar huis. In de rugzak zit taalstimulerend materiaal om de kindjes bij hun eerste stappen in het lezen en schrijven van het Nederlands extra te ondersteunen. Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen de eerste leerjaren gebruik kunnen maken van deze rugzakjes.

Taallessen Nederlands voor beginners

Van januari tot juni 2019 liep een proefperiode waarin er op vrijdagvoormiddag taalles Nederlands voor beginners werd gegeven door vier enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Na de evaluatie van dit proefproject werd beslist dat deze taallessen ook volgend schooljaar worden verdergezet. De les vindt plaats elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de polyvalente zaal van de bib (Schoolstraat 26 in Zemst).

Heb je basisniveau Nederlands en wil je graag aansluiten? Laat dan iets weten via integratie@zemst.be. Er is ruimte voor 12 personen om de taalles te volgen.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 22.30 uur