Taalpunt Nederlands

Wil je Nederlands oefenen? Kom dan naar het Taalpunt Nederlands. Je vindt het Taalpunt in de hoofdbibliotheek in de buurt van de balie. Het ondersteunt je om Nederlands te leren. Je vindt er taalcursussen en leesboeken aangepast aan je niveau.

Het Taalpunt is een initiatief van de bibliotheek met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.