Subsidies voor Zemstse biodiversiteit en natuurbeleving

We willen het groene karakter in onze gemeente behouden en waar mogelijk versterken. Daarbovenop willen we de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Daarom voorzien we jaarlijkse subsidies.

De subsidies gelden voor het knotten van wilgen, beheer van houtkanten, graslanden en amfibieënpoelen voor burgers, landbouwers en verenigingen. Voor het knotten van wilgen en het onderhoud van houtkanten werken we samen met Boerennatuur en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. In het kader van het project Loket onderhoud buitengebied (LOB) ondersteunen zij de geïnteresseerde burgers en landbouwers vanaf de subsidie-aanvraag tot aan de uitvoering. In 2022 hebben landbouwers 185 wilgen geknot en 350 meter aan houtkanten teruggezet. Hiervoor verkregen ze € 13 470 aan gemeentelijke subsidies.

Het ecologisch beheer van graslanden gebeurt door Natuurpunt in hun natuurdomeinen en door landbouworganisaties in het Kollintenbos. In het totaal worden een 55-tal ha graslanden op een natuurlijke manier beheerd en ondersteund met een gemeentelijke subsidie van € 8 500. Ook het in standhouden van amfibieënpoelen werd ondersteund met een subsidie van € 1 100.

In totaal werd er € 23 000 aan subsidies toegekend om in te zetten op biodiversiteit en natuurbeleving. De subsidies kaderen ook binnen het project Open Ruimte in Zemst (ORIZ). Heel wat dier- en plantensoorten zullen hiervan de vruchten plukken. Verder genieten wandelaars en fietsers ook van de mooie en aangename open ruimte. 

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte In Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.

Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023 15.06 uur