Subsidies socioculturele verenigingen

De focusgroep Cultuur, voorheen de cultuurraad, berekent jaarlijks de subsidies aan de hand van de ingediende subsidiedossiers die erkende socioculturele verenigingen kunnen aanvragen. Door corona is er nu een aangepaste regeling.

Door corona worden de subsidies van 2022 berekend op basis van het gemiddelde van de subsidies van de jaren 2019 en 2020. De reden hiervoor is dat de erkende socioculturele verenigingen in 2021 geen activiteiten konden organiseren. Daardoor konden ze dus ook geen subsidiedossier indienen. Voor de subsidies van 2022 adviseerde de focusgroep Cultuur om dezelfde subsidieverdeling toe te kennen als in 2021. De subsidies van 2022 worden in de loop van oktober uitbetaald.

Heb je hierover een vraag? Mail dan naar cultuur@zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 11 oktober 2022 16.05 uur