Subsidie erkende socio-culturele verenigingen

Jaarlijks kan een erkende Zemstse socio-culturele vereniging een aanvraag voor een financiële toelage indienen.

Voor wie?

  • Erkende Zemstse socio-culturele verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Enkel erkende Zemstse socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Procedure

  • De subsidieaanvragen voor het vorige werkjaar breng je ten laatste op 31 mei van het volgende werkjaar binnen met de nodige bewijsstukken aan het onthaal van de gemeente ter attentie van team Vrije Tijd - Cultuur (vb. voor het werkjaar 2018 breng je de aanvraag binnen op 31 mei 2019).
  • Het aanvraagformulier voor deze subsidie vind je onderaan terug.