Subsidiereglement ondersteuning evenementen met extra veiligheidsfocus

Zemst is een actieve gemeente, waar veel evenementen worden georganiseerd. Veiligheid wordt daarbij alsmaar belangrijker. We willen de organisatoren hierbij graag financieel ondersteunen.

In het bestaande subsidiereglement Ondersteuning bij evenementen is al financiële steun voorzien, onder andere voor het inzetten van erkend veiligheidspersoneel. Uit een rondvraag bij de verenigingen is gebleken dat goed veiligheidspersoneel duur is. Daarom wordt het plafond van de subsidie voor het inhuren van erkend veiligheidspersoneel (60 % van de kost, met een maximum van € 600) per evenement verhoogd naar € 1000.

Daarnaast blijkt uit adviezen van de brandweer dat voor een evenement een elektriciteitskeuring door een erkende keuringsfirma noodzakelijk is. Ook hieraan zijn kosten verbonden die voor een vereniging hoog kunnen oplopen. Het huidige reglement wordt uitgebreid zodat de kosten voor een elektriciteitskeuring 100% kunnen worden terugbetaald.

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 17.20 uur