Subsidie jubilerende verenigingen

Zemstse erkende verenigingen die hun vijfjarig bestaan of elke periode van vijf jaren boven dit getal vieren, kunnen van het gemeentebestuur hiervoor een aandenken krijgen. 

Zemstse erkende verenigingen die hun 25-jarig bestaan of elke periode van 25 jaren boven dit getal vieren, kunnen hiervoor van het gemeentebestuur een financiële toelage krijgen. Deze financiële toelage bedraagt € 50 voor een 25-jarig bestaan, € 100 voor een 50-jarig bestaan, € 200 voor een 75-jarig bestaan en € 300 voor een 100-jarig bestaan en elke periode van 25 jaar daarboven. 

Voor wie?

  • Voor Zemstse erkende verenigingen. De zetel van de jubilerende vereniging moet gevestigd zijn op het grondgebied van Zemst.

Voorwaarden

  • De vereniging krijgt deze gemeentelijke steun enkel als het jubileum werkelijk gevierd wordt.

Procedure

  • De vereniging moet schriftelijk en op voorhand een aanvraag voor de subsidie indienen bij het college van burgemeester en schepenen en het college tegelijkertijd uitnodigen op de viering.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.