Subsidie jubilerende verenigingen

Zemstse erkende verenigingen die hun vijfjarig bestaan of elke periode van vijf jaren boven dit getal vieren, kunnen van het gemeentebestuur hiervoor een aandenken krijgen. 

Zemstse erkende verenigingen die hun 25-jarig bestaan of elke periode van 25 jaren boven dit getal vieren, kunnen hiervoor van het gemeentebestuur een financiële toelage krijgen. Deze financiële toelage bedraagt € 50 voor een 25-jarig bestaan, € 100 voor een 50-jarig bestaan, € 200 voor een 75-jarig bestaan en € 300 voor een 100-jarig bestaan en elke periode van 25 jaar daarboven. 

Voor wie?

  • Voor Zemstse erkende verenigingen. De zetel van de jubilerende vereniging moet gevestigd zijn op het grondgebied van Zemst.

Voorwaarden

  • De vereniging krijgt deze gemeentelijke steun enkel als het jubileum werkelijk gevierd wordt.

Procedure

  • De vereniging moet schriftelijk en op voorhand een aanvraag voor de subsidie indienen bij het college van burgemeester en schepenen en het college tegelijkertijd uitnodigen op de viering.