Subsidie scheiden privaat rioleringsstelsel

Er wordt een subsidie ingesteld voor het scheiden van het private rioleringsstelsel bij de aanleg van nieuwe riolering of het uitvoeren van een afkoppelingsproject in de straat, of de aansluiting op een IBA onder collectief beheer. De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie kan je terugvinden in het reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst via deze link. (bepalingen inzake subsidies art. 62)

Het aanvragen van een subsidie voor het scheiden van het privaat rioleringsstelsel n.a.v. wegen- en rioleringswerken kan via volgend aanvraagformulier.