Studietoelage

Voor wie?

Een kind dat school loopt kost geld, hoe klein het ook is. De Vlaamse Overheid geeft in een aantal gevallen een financiële ondersteuning in de vorm van een studietoelage. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Procedure

De sociale dienst kan jou helpen bij de aanvraag. Deze kan zowel online als per post.

Vanaf begin augustus tot begin juni van het schooljaar kan deze toelage aangevraagd worden.

Je kan zelf ook de aanvraag online doen: studietoelage

Bedrag

De toelage is gekoppeld aan de leeftijd en situatie van de leerling.