Studietoelage

Voor wie?

Een kind dat school loopt kost geld, hoe klein het ook is. De Vlaamse Overheid geeft in een aantal gevallen een financiële ondersteuning in de vorm van een studietoelage. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs krijgt je automatisch een toelage via het Groeipakket. Voor hoger onderwijs moet je zelf een aanvraag indienen. 

Procedure

De sociale dienst kan jou helpen bij de aanvraag.

Vanaf begin augustus tot begin juni van het schooljaar kan deze toelage aangevraagd worden.

Je kan zelf ook de aanvraag online doen: studietoelage voor hogere studies

Bedrag

De toelage is gekoppeld aan de leeftijd en situatie van de leerling.