Straatverlichting deels gedoofd

In een aantal Zemstse woonwijken wordt de straatverlichting gedoofd tussen 23 uur en 5 uur. Voorheen bleven de lampen er de hele nacht branden. Een straatlamp die onnodig brandt, verbruikt onnodig energie. Het aangepaste brandprogramma kan bijdragen tot een betere nachtrust, levert een financiële besparing op en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Meer dan 90 Vlaamse steden en gemeenten deden het Zemst voor. In onze provincie past onder meer Tervuren het aangepaste brandregime al langer toe. Hun ervaringen tonen aan dat het doven van openbare verlichting geen effect heeft op het aantal verkeersongevallen en de criminaliteitscijfers.

De invoering van het nieuwe brandprogramma komt er op basis van een ‘masterplan voor openbare verlichting’ voor de gemeente. Zo mikt Zemst tegen 2027 op de volledige ombouw van zijn verlichtingspark naar zuinige ledverlichting. Door daarenboven overbodige openbare verlichting te doven, kunnen we grote klimaatwinsten halen.

Het nieuwe brandprogramma wordt stapsgewijs ingevoerd, wijk per wijk. Eind juni 2020 zijn we gestart met een proefperiode in de Anjelierenstraat, de Bonekruidstraat, een deel van de Kasteelstraat, de Maalderijstraat, de Marjoleinstraat, de Ossebeemdstraat, de Rozemarijstraat, de Saliestraat, de Tijmvoetweg, de Van Innisstraat en de Witloofstraat.

Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven de lampen de hele nacht branden. Er wordt enkel in de woonwijken gedoofd. De verbindingswegen worden net zoals de toegangswegen naar de woonwijken niet gedoofd.

Meer info, bemerkingen of suggesties: katleen.delbeke@zemst.be.