Storm voorjaar 2019 erkend als ramp

De Vlaamse regering heeft de storm met hevige rukwinden, tussen 9 en 15 maart 2019, erkend als algemene ramp. Zemst is opgenomen in de lijst van getroffen gemeenten.

Kort na de stormen zette het gemeentebestuur al de nodige stappen om, in geval van erkenning als ramp, zeker tot de getroffen gemeenten gerekend te kunnen worden. En met succes blijkt nu. Het gemeentebestuur zal nu contact opnemen met elk gezin dat haar schade al had doorgegeven om duidelijk te maken wat de volgende te nemen stappen zijn.

In elke woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen, dus ook schade door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor schade die al gedekt is door deze verzekering. Het Vlaams Rampenfonds komt wel tussen voor:

  • goederen die geen eenvoudig risico vormen;
  • goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
  • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
    • niet-binnengehaalde oogsten;
    • levende veestapel buiten het gebouw;
    • de bodem, teelten en bosaanplantingen.

Wie schade geleden heeft, doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren voor verduidelijking.

De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag van het Vlaams Rampenfonds voor financiële tegemoetkoming is 31 maart 2020. Indienen doe je bij voorkeur digitaal, via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds, zo ben je er zeker van dat je aanvraag correct en volledig is ingediend.

Gepubliceerd op dinsdag 14 januari 2020 17.25 uur