Storm raasde over Zemst, wat nu?

Op zondag raasde een storm over België en Zemst werd niet gespaard. Maar wie ruimt er alles op? En wat moet je doen als je stormschade hebt?

Op 10 maart maakten we de doortocht van de eerste voorjaarsstorm van 2019 mee. Daardoor liggen veel goten in Zemst vol met takken en twijgjes. Onze werklieden doen hun best maar kunnen niet overal tegelijk zijn. Zij pakken eerst de dringende gevallen aan. Wij vragen uw begrip hiervoor. Maar, volgens art. 8.5.2 van het politiereglement moeten alle eigenaars en huurders de voetpaden, bermen én goten en rioolroosters voor hun woning rein houden. We spreken hier uiteraard over gewoon zwerfvuil, takken, twijgen en bladeren. Grote takken verwijder je uit de goot en leg je in de berm. Die kunnen dan op vraag opgehaald worden. Dat gezegd zijnde: niet iedereen kan altijd zijn burgerplicht doen. Denk aan oude of zieke mensen, of gezinnen op reis. We rekenen op de burgerzin van de buren om naast hun eigen stuk ook hun stukje proper te maken.

Heb je stormschade? We geven graag enkele tips voor wat je intussen kunt doen als je schade geleden hebt.

 • Maak een inventaris op van de schade
  • Beschrijf de schade zo gedetailleerd mogelijk
  • Neem foto’s van de schade als bewijsmateriaal
 • Neem zelf maatregelen om verdere schade te voorkomen
  • Hou zeker de facturen van de gemaakte kosten bij
  • Andere niet-dringende uitgaven kan u best pas maken na goedkeuring door uw verzekering
 • Breng uw verzekering op de hoogte
  • Vraag volgende attesten aan uw verzekering:
   • Een attest van tussenkomst als uw verzekering tussenkomt in de schade
   • Een attest van niet-tussenkomst als uw verzekering niet tussenkomt in de schade
  • Maak een kopie van uw verzekeringsattest.
Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019 13.53 uur