Stel je kandidaat voor het Lokaal Overleg Kinderopvang

Heeft kinderopvang jou altijd geïnteresseerd? En heb je interesse om mee na te denken over de praktische vertaling hiervan binnen de gemeente? Stel je dan kandidaat voor het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).

Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan mensen uit de sector om samen na te denken over maatschappelijke problemen, praktische vertaling van wetgeving, versterking van visies rond kinderopvang en verbreden van kennis door samenwerking. Het LOK komt drie avonden per jaar samen.

Interesse? Dit zijn de voorwaarden waar je moet aan voldoen:

  • Je woont in Zemst.
  • Je bent geen lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.
  • Je bent geen personeelslid van de gemeente.
  • Je bent lid van maximaal twee gemeentelijke raden of werkgroepen.

Heb je interesse om deel uit te maken van het LOK? Stuur dan voor 14 december 2021 een mailtje met je motivatie naar lokaal.loket@zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021 12.24 uur