Stedenband Zemst-Sokone

Sokone is een gemeente in het West-Afrikaanse land Senegal. De gemeente Zemst wisselt sinds 2005 met Sokone 'gemeentehuis-ervaring' uit. Het is prettig om één-op-één met een ervaringsdeskundige of ‘lotgenoot’ van gedachten te wisselen. De kennis en ervaring gebruiken we om elkaar te versterken in goed lokaal bestuur.

Het doel van onze stedenband is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. Beide gemeenten streven naar een duurzame, inclusieve, veilige en veerkrachtige werking als gemeentebestuur. We zetten in het bijzonder in op een doeltreffende huisvuilophaling én duurzame lokale economie. Voor deze thema’s heeft de stedenband een federaal subsidieprogramma 2022-2026 met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) afgesloten. Het programma is in zeven┬álanden actief (België, Benin, Senegal, Zuid-Afrika, Rwanda, Ecuador en Nicaragua). Daarnaast versterken we elkaar op domeinen zoals onderwijs, renovatie brug/dijk, nummeren van straten en huizen, de gemeentelijke bibliotheek en lokale fiscaliteit.