Stedenband Sokone: regionaal ontmoetingsmoment in Benin

De VVSG organiseert in december 2019 een regionaal ontmoetingsmoment in Benin (Afrika) voor de stedenbanden van Benin, Senegal, Niger en Marokko. Zemst zal deelnemen met haar partnergemeente Sokone uit Senegal.

Deze regionale ontmoeting is een moment voor kennismaking, vorming en uitwisseling, zowel tussen lokale besturen uit Noord en Zuid als met andere partners uit o.a. de overheid en het middenveld. Het zal vooral gaan over evaluatie en procesopvolging, gender, digitalisering, het innen van belasting en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Tijdens terreinbezoeken aan enkele Beninse partnergemeenten komen ook thema’s als burgerlijke stand, afval en lokale economie aan bod.

De VVSG geniet voor deze ontmoeting financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid (DGD).

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2019 8.03 uur