Stationsomgeving Weerde wordt veiliger

Op maandag 3 mei 2021 start de Werkvennootschap met de vernieuwingswerken aan de Weerdse stationsomgeving. Het station blijft tijdens de werken bereikbaar.

Gemeente Zemst is niet de opdrachtgever van deze werken maar heeft wel overleg gepleegd met de NMBS en de Werkvennootschap om een aantal zaken aan te kaarten. Hierdoor is er een consensus gekomen over het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van de Damstraat en over de aanleg van een autoluw stationsplein met groenzones.

Om de hinder te beperken, worden de werken in twee fases aangepakt. De eerste fase, aan de kant van de Damstraat, start op maandag 3 mei en loopt tot aan de zomer. De tweede fase, aan de kant van de Vredelaan, start na het bouwverlof en duurt tot begin 2022. Meer informatie vind je op de website van de Werkvennootschap.

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021 10.59 uur

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.