Start waakzaamheidsfase Vlaams Warmteactieplan

Om tijdig te waarschuwen voor warmteperiodes met een reële impact op de volksgezondheid werd op woensdag 15 mei de waakzaamheidsfase van het Vlaams Warmteactieplan opgestart.

Samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) worden de temperatuur en ozonconcentraties nauwgezet opgevolgd door het Departement Zorg.

Warme dagen zijn niet zonder gevaar. Hitte kan een ernstige bedreiging vormen voor onze gezondheid, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Door tijdig maatregelen te nemen en alert te zijn op de signalen van hittegerelateerde gezondheidsproblemen, kunnen we het risico verminderen.

Heb je tips en voorzorgsmaatregelen nodig? Neem een kijkje op warmedagen.be. 

Gepubliceerd op donderdag 16 mei 2024 9.03 uur