Start- en procesnota RUP01bis Solarium

Het gemeentebestuur wil het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Solarium aanpassen.

Het gemeentebestuur wil het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Solarium aanpassen. Het RUP01 Solarium werd reeds in 2002 goedgekeurd.

Het plangebied omvat enerzijds het sociale woonproject van Providentia aan de Solariumlaan dat volledig gerealiseerd is met 32 sociale woongelegenheden, en anderzijds de Felix Cottage Club (FCC), een gebied voor 83 kleinschalige woningen.

Het RUP bestaat vooral uit zones voor wonen met recreatief karakter, maar ook enkele zones voor recreatieve verblijven. De wijzigingen zullen voornamelijk betrekking hebben op de eigendommen van FCC. In samenspraak met de eigenaars en de provincie wilt de gemeente de zones voor recreatieve verblijven omzetten naar zones voor kleinschalig wonen. Daarnaast zullen er een aantal aanpassingen gebeuren aan de voorschriften om beter te kunnen inspelen op de hedendaagse noden.

Publieke raadpleging / openbaar onderzoek

Om dit RUP te kunnen wijzigen werden een startnota en een procesnota opgemaakt. Deze nota’s kan de bevolking 60 dagen lang inkijken, vanaf 1 februari 2019 tot en met 1 april 2019. U kan deze documenten hier onderaan terugvinden, of op de dienst Omgeving van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, dinsdagavond van 16 tot 19 uur en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u.

Het doel van dit eerste openbaar onderzoek is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis, voorstellen en input te verzamelen van de burgers, om alternatieven te bekijken,… Later in de procedure, wanneer het ontwerp van het RUP meer vorm heeft gekregen, komt er nog een tweede openbaar onderzoek (dat eerder bedoeld is om opmerkingen en/of bezwaren te formuleren).

Participatiemoment

Om de bevolking te wegwijs te maken in de nieuwe versie van het RUP, nodigen wij u graag uit op een participatiemoment, dat zal doorgaan op dinsdag 19 februari 2019 vanaf 19.30u in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst. Tijdens deze avond kan u uw eigen ideeën, verwachtingen, bedenkingen en bezorgdheden kenbaar maken aan de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente.

Schriftelijke reacties op de startnota en de procesnota zijn ook nadien nog mogelijk en moeten uiterlijk op 1 april 2019 toekomen op het gemeentehuis, per mailbericht naar omgeving@zemst.be of per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst (aangetekend of tegen ontvangstbewijs).

Gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019 9.01 uur