Stand van zaken participatieproject

Zoals reeds eerder gemeld, diende het gemeentebestuur een projectvoorstel in bij de Vlaamse Overheid voor meer participatie in Zemst.

Naar aanleiding van dat voorstel namen vijf mandatarissen op donderdag 28 maart deel aan een ontwerpsessie waarbij het voorstel al een eerste keer kritisch werd bekeken door de aanwezigen en de begeleiders van Levuur. Het bestuur gaat nu met al deze opmerkingen aan de slag om tegen 29 april een definitieve versie van het projectvoorstel in te kunnen dienen. De vijf deelnemers aan de ontwerpsessie zijn alvast enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019 10.52 uur