Sportraad

De Sportraad is een gemeentelijke adviesraad die voorstellen doet en advies uitbrengt over alles sportgerelateerde zaken op vraag van het Schepencollege of op zelfstandige basis.

De gemeentelijke Sportraad bestaat sinds 1978. 

  • Doelstellingen 

De Sportraad heeft als opdracht: Het bevorderen van een integraal sportbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeenten. 
Er zijn +/- 54 sportverenigingen, waaronder zowel competitie- als recreatiesporten, aangesloten bij de Sportraad.

Daarnaast werkt de sportraad actief mee aan het uitwerken van het sportbeleid via het sportbeleidsplan. 

  • Samenstelling

De Sportraad wordt bij het begin van elke legislatuur samengesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesporten en geïnteresseerde inwoners.